ลาวใต้ 2 วัน พักปากเซ 1 คืน

    • Day1 : ช่องเม็ก-น้ำตกคอนพะเพ็ง-วัดพูสะเหล้า
    • Day2 : ตาดฟาน-คาเฟ่CC1971-สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์-ตาดเยือง
    • พักเมืองปากเซ สัมผัสวัฒนธรรมยามเย็น