ลาวใต้+อุบลฯ 4 วัน 3 คืน

  • Day1 : วัดหลวง-ปราสาทหินวัดพู-วัดพูสะเหล้า
  • Day2 : มหานทีสี่พันดอน-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง
  • Day3 : ตาดฟาน-สวนกาแฟ-ตาดเยือง-วัดภูพร้าว
  • Day4 : เสาเฉลียง-ผาแต้ม-สามพันโบก
  • พักเมืองปากเซ 2 คืน
  • พัก อ.โขงเจียม 1 คืน