วังเวียง 3 วัน 2 คืน

  • Day1 : วัดพระแก้ว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย
  • Day2 : ถ้ำจัง-บลูลากูน-ล่องเรือแม่น้ำซอง
  • Day3 : ล่องเรือทานข้าวเขื่อนน้ำงึม
  • พักที่เมืองวังเวียง ทั้ง 2 คืน