เสียมเรียบ 3วัน/2คืน

  • เยือนดินแดนขอมโบราณ ชมความยิ่งใหญ่อลังการ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • Day1 : สักการะพระองค์เจก พระองค์จอม-ชมโตนเลสาบ
  • Day2 : นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-ปราสาทบันทายศรี-นครวัด
  • Day3 : วัดพระพรมรัตน์-ตลาดซาจ๊ะ
  • บุฟเฟ่นานาชาติ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
  หมวดหมู่: