หลวงพระบาง-วังเวียง 3วัน/2คืน นั่งรถไฟลาว

  • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

  • DAY1: วัดสีเมือง-ประตูชัย-พระธาตุหลวง-ตลาดมืดหลวงพระบาง
  • DAY2: ตักบาตรข้าวเหนียว -น้ำตกตาดกวางซี-ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-วัดวิชุนราช
  • DAY3: บลูลากูนวังเวียง-สะพานสีฟ้า-ถ้ำนางฟ้าวังเวียง